Phone : +982144819827   |   فا


Under Balance Drilling (UBD)

این روش دارای سرعت حفاری بسیار بالایی است، در این تکنیک فشار گل حفاری را با رعایت استاندارد‌ها و ملاحظات مختلف که باعث فوران چاه نشود به زیر فشار سازند و سیال موجود در آن می رسانند.کاربرد اصلی این روش در حفاری سازند های سخت می باشد به این ترتیب که اگر فشار روی این سازند‌ها کم باشد فشار خود سازند موجب پاشیده شدن سازند می‌شود و سرعت حفاری را تا حد زیادی بالا می‌برد البته این روش نیاز به تکنولوژی پیشرفته ای دارد

[ssba]
Related Post...